ข้อมูลคนไข้

ward bed admit อาจารย์ HN ชื่อคนไข้ history ตรวจร่างกาย investigation diagnosis treatment plan option